Publicerad: 22 augusti 2014

Om lönelänken

Verktyget är tänkt att fungera som ett stöd för kommuner och landsting som vill arbeta strategiskt med lönefrågan. Här kan du läsa mer om syftet med verktyget och tänket bakom.

Det grundläggande tänket bakom Lönelänken är att lönen är en helhet som består av tre delar utifrån arbetsgivarens bedömning av:

  • arbetets värde
  • individens prestation
  • marknaden 

Många av avtalen i den kommunala sektorn lämnar stor frihet för arbetsgivaren att själv jobba aktivt med lönebildningen och att fritt använda lönen som styrmedel för en förbättrad verksamhet.

Att börja arbeta med löneanalyser på ett strukturerat sätt är ett stort steg. För att vara ett bättre stöd i processen med flexiblare och mer uttömmande analysmöjligheter har SKL vidareutvecklat Lönelänken.

Stöd i arbetet med lönestruktur och lönespridning

Verktyget Lönelänken är i första hand ett stöd för att arbeta med arbetsgivarens lönestruktur och lönespridning. Du arbetar med förvalda rapporter där du själv kan ange vilka data som ska visas och vilka urval som ska göras. Varje rapport presenteras dels i diagramform och dels i tabellform.

Du har möjlighet att lägga in egna uppgifter i diagrammen samt exportera data till Excel för egen bearbetning. Uppgifterna hämtas från den årliga lönestatistiken, novemberstatistiken.

Vägledning i nio steg

För att skapa en välgrundad lönestruktur behöver ni arbeta med varje del - arbetets värde, individens prestation samt marknaden - och sedan väga samman dessa till en helhet. Inom varje del bör ni diskutera frågor som hjälper er att bli medvetna om era värderingar kring lön, hur lönestrukturen ser ut, samt vad ni vill förändra utifrån det.

På sidan Lönestruktur - arbetsgång i nio steg beskriver vi de olika stegen i arbetet med att ta fram en önskad lönestruktur.

Lönestruktur - arbetsgång i nio steg

Stöd i uppföljning

Lönelänken kan även användas som ett verktyg i samband med diskussioner om er lönepolitik och vid uppföljning av lönepolitiken.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot