Publicerad: 2 oktober 2018

Medverkan i lönepolitiska samtal

För att stimulera till ett ökat engagemang i lönepolitiska frågor hos arbetsgivaren kan vi från SKL delta i lönepolitiska samtal med arbetsgivarens ledning.

Lönepolitiska samtal kan till exempel inspirera till ett ökat engagemang inför ett strategiskt lönepolitiskt arbete som arbetsgivaren avser att genomföra.

Exempel på innehåll

 • Lönebildning ur tre perspektiv – nationellt, centralt, lokalt
 • SKLs mål med lönebildningen
 • Avtalskonstruktionerna
 • Lönestruktur och lönespridning
 • Lokal lönebildning
  • Avtalens mål och inriktning
  • Arbetsgivarens roll och ansvar
  • Framgångsfaktorer
  • Löneprocessen – koppling till mål- och budgetprocess

Informationsansvarig

 • Lena Schaller
  Förhandlare
 • Pia Murphy
  Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot