Publicerad: 2 oktober 2018

Partsgemensamma arbeten lönebildning

SKL/Pacta, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund valde i november 2015 att förlänga det kommunala avtalet. Syftet var att underlätta ett fortsatt gemensamt arbete med att förbättra resultatutvecklingen i skolan och förstärka läraryrkets attraktivitet, två mål som också är varandras förutsättningar.

Hög kvalitet i skolan levereras av skickliga och välutbildade lärare. Lön och karriärmöjligheter är viktiga faktorer som avgör ett yrkes attraktivitet och i förlängningen vem som väljer att utbilda sig till lärare.

Lärarlönelyftet, Karriärstegsreformen och andra statliga satsningar kan ses som stöd och komplement till huvudmännens egna satsningar och insatser. Dialogen mellan lokala parter är viktig för helheten i lönebildningen och för att skapa tydlighet, transparens och legitimitet i hur, varför och till vilka löneökningarna fördelas.

Bild som visar vilka medel som skolan har till sitt förfogande för att nå målet kring lönebildning

Varje satsning och insats hanteras utifrån sina förutsättningar, men bilden av den skola man vill skapa och de mål man vill nå, behöver vara ständigt närvarande i arbetet. Tillsammans ska samtliga insatser, egna och statliga, bidra till den skola ni vill skapa hos er. För att den lokala lönebildningen ska nå sin fulla potential behöver den vara en fullt ut integrerad del av verksamheten och dess utveckling och styrning.

Framgångsfaktorer för lokal lönebildning

Hösten 2015 presenterade SKL/Pacta och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd en broschyr med framgångsfaktorer för en väl fungerande lokal lönebildning.

Individuell och differentierad lön - Diskussionsunderlag om framgångsfaktorer för den lokala lönebildningsprocessen

Stöd till lokala parter

Nu vill vi som centrala parter ge ett kompletterande stöd för lokala parters diskussioner i det fortsatta omhändertagandet av Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet, för att säkerställa samspel med den egna lönebildningen.

Materialet består av

Introduktionsfilm: Skolans målbild och helheten i den lokala lönebildningen

Helheten metodstöd lönebildning som kan anpassas lokalt (Powerpoint)

Metodstöd kortversion (PDF, nytt fönster)

Oavsett vilka verktyg och medel som kommer skolan till del behöver dessa ses som en del i en helhet att forma en strategisk och långsiktig lokal lönebildning.

Informationsansvarig

  • Pia Murphy
    FörhandlareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot