Publicerad: 30 oktober 2018

Fråga och svar

1. Introduktion

Diskussionsfrågor

  1. Nu har ni hört centrala parters syn gällande syftet med workshopen. Vilka är era mål och syften med att delta i workshopen?
  2. Vilka anser ni är era största utmaningar vad gäller lönespridning?
  3. Skiljer sig dessa åt, sett från arbetsgivarsidan respektive den fackliga sidan?
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot