Publicerad: 30 april 2019

Användning av Bank-ID på jobbet

SKL:s styrelse har i sitt ställningstagande om Digital identitetshantering betonat vikten av att staten tar ett övergripande ansvar för att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram.

SKL får återkommande frågor från arbetsgivare vad som gäller vid införande av system för användning av elektronisk legitimation genom Bank-ID, och särskilt då mobilt Bank-ID.

Området med digital identitetshantering och e-legitimation är komplext och det saknas för närvarande en övergripande lösning som uppfyller behoven för kommuner och regioner. SKL prioriterar arbetet för att få en förändring på området, där bland annat behoven av e-legitimation i tjänsten lyfts fram.

I PM:et "Användning av Bank-ID på jobbet" belyser SKL några aspekter av att arbetsgivare begär att personalen ska använda Bank-ID eller mobilt Bank-ID i tjänsten.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sophie Thörne
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot