Publicerad: 25 februari 2016

Arbetsmiljöutmaningar i flyktingsituationen

Genom den rådande flyktingsituationen har många arbetsplatser i kommunerna fått nya utmaningar vad gäller arbetsmiljön. Med anledning av detta har SKL fått frågor angående exempelvis de regler som gäller beträffande arbetstid, arbetsbelastning och hot och våld.

Arbetsmiljöverket har nyligen samlat svar på några av dessa aktuella arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljö i samband med flyktingsituationen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot