Publicerad: 1 juni 2016

Bidrag till arbetsplatsnära stöd för att motverka sjukskrivningar

Arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukskrivning och underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Insatsen kan mer konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider om det finns en risk för en långsiktig sjukskrivning.

Den utredande insatsen av arbetsförmåga ska utföras av en godkänd företagshälsovård eller likvärdig godkänd aktör. Stödet uppgår till max 7 000 kronor per insats.

Under förra året avsatte regeringen 50 miljoner och under 2016 och 2017 uppgår bidragen till 100 miljoner per år. Kommuner och landsting använde bidragen proportionerligt mer än övriga sektorer på arbetsmarknaden. Under förra året användes dock enbart ungefär hälften av bidraget.

Statistikbild över användning av bidrag till arbetsplatsnära stöd uppdelat på arbetsmarknadssektor

Statistikbild över användning av bidrag till arbetsplatsnära stöd uppdelat på arbetsmarknadssektor

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot