Publicerad: 10 december 2018

Film om att hantera och förebygga kränkande särbehandling

Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker så att sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning förebyggs och så att de som drabbas tas om hand.

Ofta finns bakomliggande faktorer som möjliggör att sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning förekommer på en arbetsplats. Det kan vara brister i organisationen, bristande ledarskap, ständiga förändringar, stress, beroendeförhållanden, en osund alkoholkultur eller olösta konflikter. Både chefer och medarbetare kan utsätta någon för sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning eller själva utsättas.

Mot bakgrund av att dessa frågor är väldigt aktuella, tillgängliggör SKL en filmad föreläsning med Stefan Blomberg. Föreläsningen är från en Aktualitetsdag som anordnades på SKL. Stefan forskar på Arbets- och miljömedicin i Linköping och har även agerat som expert tillsammans med Morgan Alling i SVT:s serie Morgans Mission.

Se filmen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot