Publicerad: 21 december 2017

Flera förklaringsfaktorer till hög sjukfrånvaro

Den höga sjukfrånvaron är ett problem på såväl individ-, arbetsplats- och samhällsnivå. Orsakerna till sjukfrånvaro och dess kraftiga svängningar är många, enligt en ny rapport från SKL.

Bild på Agneta Jöhnk.

Agneta Jöhnk.

Hög sjukfrånvaro är ett problem på svensk arbetsmarknad. Typiskt för Sverige är att sjukfrånvaron svänger kraftigt över tid. Förklaringarna till dessa svängningar är många. Det handlar bland annat om faktorer som förändringar i tillämpningen av försäkringen, förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkarna samt förändrade attityder i samhället. Det visar en ny rapport från SKL.

– Det är inte förändringar i vare sig arbetsmiljö eller folkhälsa som förklarar de kraftiga variationerna i sjukfrånvaro som sker över tid i Sverige. Insatser riktade enbart mot arbetsmiljön är därför ett alltför trubbigt instrument för att minska sjukskrivningarna, säger Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Även om arbetsmiljöarbete inte är rätt väg att komma tillrätta med just svängningarna i sjukfrånvaro så är det en högt prioriterad fråga för alla arbetsgivare i kommuner, landsting och regioner. På enskilda arbetsplatser har arbetsmiljön naturligtvis stor betydelse för både hälsan och sjukfrånvaron.

Att skapa förutsättningar för medarbetarnas närvaro på arbetsplatsen är en utgångspunkt för SKL:s arbete med att minska sjukfrånvaron. Ett led i arbetet med färre sjukskrivna är den avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner, landsting och regioner som SKL presenterade i augusti 2016 tillsammans med 25 fackförbund.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot