Publicerad: 13 maj 2016

Fortsatta steg för introduktion av lärare och karriärtjänstreformen

Parterna har idag överlämnat förslag till regeringen om åtgärder som behöver göras på statlig nivå angående introduktionsperioden och karriärstegsreformen.

Det förlängda avtalet mellan SKL, Pacta, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har förbättrade resultat för eleverna och stärkt attraktivitet för läraryrket i fokus. Några av de områden som parterna arbetar med under avtalets tvåårsperiod handlar om att utveckla karriärstegsreformen och se över introduktionsperioden för nyutexaminerade lärare.

Parternas förslag handlar dels om att förtydliga lagtexten avseende introduktionsperioden och att utvärdera introduktionsperioden. Dels att säkra att förordning och finansiering av karriärstegsreformen är utformade så att de stödjer arbetet med att möta de utmaningar som finns och skapar långsiktighet för det lokala arbetet.

Parternas förslag till regeringen (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot