Publicerad: 6 oktober 2016

Nationell konferens om arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering

Kommuner och landsting behöver rekrytera runt en halv miljon nya medarbetare under en tioårsperiod. För att klara den utmaningen är det viktigt att erbjuda arbetsplatser med bra arbetsmiljö och hållbart låg sjukfrånvaro. Välkommen till en nationell konferens om hur du kan agera förebyggande för att minska riskerna för sjukfrånvaro på din arbetsplats samt underlätta återgången i arbete vid sjukskrivning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot