Publicerad: 16 november 2017

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö

I denna kommentar beskriver parterna gemensamt avsikten med avtalet, vad avtalet betyder och hur det kan användas för utveckling och samverkan lokalt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Kommunal, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Avtalet ersätter FAS 05 och gäller från och med den 1 november 2017 och tillsvidare.

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot