Publicerad: 23 februari 2016

Regelöversyn pågår på Arbetsmiljöverket

På Arbetsmiljöverket pågår omarbetning av två av de, för SKL:s medlemmars, viktigaste föreskrifterna, Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) och Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1). Under vecka 13 kommer verket även att presentera en vägledning till de nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som börjar gälla från den 31 mars.

På Arbetsmiljöverket pågår ständigt en regelöversyn där föreskrifter ändras, slås samman och i vissa fall upphävs. När ett förslag till föreskriftstext har utarbetats skickas den ut för synpunkter på remiss till arbetsmarknadens parter och andra berörda. Att besvara dessa remisser är en viktig del av SKL:s arbete med intressebevakning. Det är Arbetsmiljöverkets generaldirektör som beslutar om nya föreskrifter och därefter börjar de oftast gälla sex månader efter beslutet.

Föreskriftsarbeten 2016 (PDF, nytt fönster)

Synpunkter inför översyn och förändring av föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot