Publicerad: 14 augusti 2019

Regionerna får inte längre förordna icke-legitimerade läkare

Enligt en dom från Kammarrätten i Stockholm är det endast Socialstyrelsen som får ta beslut om vilka som får anställas som AT-läkare och icke-legitimerade vikarierande underläkare. Kammarrättens dom vann laga kraft den 7 maj 2019 eftersom prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljades.

Bild på Sophie Thörne

Sophie Thörne.

Kammarrättens dom betyder att Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2000:6) har underkänts och begränsats på så sätt att Socialstyrelsen inte får ge regionerna rätt att utfärda särskilt förordnande för icke-legitimerade läkare, trots att det är det som står i föreskriftens text.

Problemet har uppstått på grund av en lagteknisk miss, något som Kammarrätten nu har uppmärksammat i sin dom.

– Det nya rättsläget kommer att innebära väldigt mycket mer arbete för Socialstyrelsen och är administrativt betungande för regionerna. Jag tänker inte minst inför kommande sommarbemanning där många regioner fortfarande är i full gång med att anställa för att möta sommarens behov av vikarier, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

De grupper som berörs av domen är dels AT-läkare, dels de som söker jobb efter läkarexamen men innan AT-tjänstgöring samt de som anställs som sommarvikarier när de har en eller två terminer kvar av läkarstudierna.

– På sikt är vår förhoppning att lagen ändras så att regionerna återfår rätten att fatta beslut om särskilt förordnande av icke-legitimerade läkare, säger Sophie Thörne.

SKL konstaterar

 • Till dess att en lagändring kommit till stånd måste regionerna ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för de icke-legitimerade läkare som anställs efter den 7 maj 2019.
 • Ett särskilt förordnande som har utfärdats av regioner före Högsta förvaltningsdomstolens beslut (7 maj 2019) gäller fortfarande för den som idag arbetar som AT-läkare eller icke-legitimerad underläkare och för den som redan har förordnats i en anställning som AT-läkare eller som icke-legitimerad vikarierande underläkare.
 • Ett särskilt förordnande är att betrakta som ett gynnande förvaltningsbeslut för den enskilde och tidigare fattade beslut från regionerna fortsätter därför att gälla i ovan uppräknande fall.
 • Ansökan om särskilt förordnande behöver därför endast göras för dem som regionerna inte redan har anställt innan den 7 maj 2019. (Socialstyrelsens föreskrift om särskilt förordnande (SOSFS 2000:6).
 • Regionerna ska så snabbt som möjligt skicka in sin begäran om särskilt förordnande till Socialstyrelsen för de underläkare utan legitimation som anställs. Det gäller även för kommande AT-anställningar.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna-Clara Olsson
  Utredare
 • Anna Åberg
  Förbundsjurist
 • Sophie Thörne
  Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot