Publicerad: 15 augusti 2019

Rekryteringsläget för yrken med yrkeshögskoleutbildning

I en enkät har SKL frågat kommuner och regioner om rekryteringsläget för yrken med yrkeshögskoleutbildning. Efterfrågan på dessa yrkesgrupper är
fortsatt hög i både kommuner och regioner. 

De yrkesgrupper där det är svårast att hitta utbildad personal är bygglovshandläggare­/inspektör, undersköterska med specialistinriktning, tandsköterska, vårdadministratör samt steriltekniker. På lite längre sikt är det särskilt behoven av undersköterskor och barnskötare med specialistinriktning samt lärarassistenter som bedöms öka.

Yrkeshögskolan, enkätsammanställning 2019 (PDF, nytt fönster)

Yrkeshögskolan

Utbildningar till flera yrken i kommuner och regioner sker inom ramen för Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan är en viktig aktör för att klara kompetensförsörjningen till kommuner och regioner. Att antalet och andelen barn och äldre i befolkningen fortsätter att öka, gör att behovet av arbetskraft till välfärden ökar kraftigt.

Yrkeshögskolan är den enda utbildningsvägen till några traditionella yrken inom välfärden, såsom vårdadministratör och tandsköterska, men yrkeshögskolan har också en allt viktigare roll för utbildningar till nya yrken och nya karriärvägar i takt med att arbetslivet förändras.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Utredare
  • Katarina Storm Åsell
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot