Publicerad: 10 december 2018

Utveckla lönebildningen

SKL, Pacta och Kommunal bjöd under hösten in till gemensamma lönekonferenser i syfte att ge ytterligare stöd för utveckling av den lokala lönebildningen.

Konferenserna riktade sig till arbetsgivarrepresentanter och fackliga förtroendevalda som arbetar strategiskt med lönebildning och förhandlar lönefrågor.

På konferenserna gavs möjlighet att diskutera vad som är avgörande för att nå målet med en väl fungerande lokal lönebildning. En stor del av konferensen ägnades åt praktiskt metodarbete där lokala representanter arbetar tillsammans.

Parterna har nu gjort en filmad kortversion av konferensen som riktar sig till samma målgrupper och till de medlemmar som exempelvis inte hade möjlighet att närvara eller som vill få förnyad inspiration i sitt partsgemensamma arbete kring lön. Det finns även möjlighet att ta del av presentationen.

Utveckla lönebildningen (presentation i PowerPoint)

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot