Publicerad: 1 april 2016

Vägledning till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har publicerat en vägledning till den nya föreskriften om Social och organisatorisk arbetsmiljö AFS 2015:4.

Vägledningen, Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, ger råd och rekommendationer till arbetsgivare hur de ska jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I vägledningen slås det fast att det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden för allt arbetsmiljöarbete.

Ny vägledning - Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, Arbetsmiljöverket

OSA-kompassen

Med OSA-kompassen kan du som är chef eller skyddsombud sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Du får här resurser för att lättare ta itu med dessa frågor, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

OSA-kompassen hjälper dig som chef eller skyddsombud att sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot