Publicerad: 19 december 2016

Förtroendevaldas roll i arbetsmiljöarbetet

Förtroendevalda politiker inom kommun, landsting och regioner har ett ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Medarbetarna är en viktig resurs och en förutsättning för att samhällets välfärdstjänster håller en hög kvalitet. Nyckeln till en positiv utveckling för arbetsmiljön ligger i en aktiv arbetsgivarroll.

SKL har tagit fram ett utbildningspaket för att förtydliga de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och presentera det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet. I utbildningsmaterialet ingår en powerpointpresentation, ett antal filmer och två skrifter.

Utbildningspaketet kommer att lanseras på en Arbetsrättslig aktualitetsdag den 8 december. Konferensen hålls i Stockholm och kommer att sändas via webben.

Anmäl dig till Arbetsrättslig aktualitetsdag

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot