Publicerad: 30 maj 2018

Personal- och kompetensförsörjning

SKL arbetar med att följa upp rekryteringsbehovet på nationell nivå, påverka utbildningsanordnare och ge stöd till kommuner och landsting i arbetet med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och landsting behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren.

Glädjande nog finns ett stort intresse för yrkena bland ungdomar. Arbetsgivarnas utmaning är att ta vara på det stora intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling.

I november 2017 uppgick antalet anställda (månadsavlönade) i kommuner och landsting till strax över en miljon. Av dessa arbetade närmare 770 000 i kommuner och 270 000 i landsting och regioner.

Både andelen som är anställda på heltid och andelen som arbetar heltid ökar. Mellan 2008 och 2017 ökade andelen heltidsanställda i kommunerna från 70 till 78 procent. Motsvarande andelar som arbetade heltid ökade från 59 till 67 procent. Bland anställda i landstinget ökade andelen heltidsanställda med 7 procentenheter mellan 2008 och 2017, från 81 till 88 procent. Andelen som arbetar heltid ökade från 62 till 69 procent.

Publikationer

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot