Publicerad: 20 maj 2019

Personal- och kompetensförsörjning

SKL arbetar med att följa upp rekryteringsbehovet på nationell nivå, påverka utbildningsanordnare och ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren.

Glädjande nog finns ett stort intresse för yrkena bland ungdomar. Arbetsgivarnas utmaning är att ta vara på det stora intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling.

Antalet anställda i kommuner och regioner har ökat under flera år och uppgick i november 2018 till nästan 1,2 miljoner. Av dessa arbetar ungefär 900 000 i kommuner och 280 000 i regionerna.

Andelen som arbetar heltid ökar

Både andelen som är anställda på heltid och andelen som arbetar heltid ökar.

  • Mellan 2009 och 2018 ökade andelen heltidsanställda i kommunerna från 70 till 80 procent. Motsvarande andelar som arbetade heltid ökade från 60 till 68 procent.
  • Bland anställda i regionerna ökade andelen heltidsanställda med 8 procentenheter mellan 2009 och 2018, från 81 till 89 procent. Andelen som arbetar heltid ökade från 63 till 69 procent.

Antalet anställda som är 65 år och äldre ökar

Ökningen av antalet 65 år och äldre som arbetar kvar, eller kommer tillbaka efter pensionering, har ökat kraftigt. Sedan år 2005 har antalet anställda i kommuner och regioner ökat från 10 000 till 49 000 personer för denna ålderskategori.

Publikationer

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot