Publicerad: 8 februari 2017

Breddad rekrytering

Det råder stora kompetensförsörjningsbehov på arbetsmarknaden samtidigt som många står utanför, det är en paradox på svensk arbetsmarknad. Välfärdens framtida rekryteringsutmaning är att i konkurrens med andra arbetsgivare rekrytera sammanlagt cirka 530 000 nya medarbetare fram till 2023.

Därför behöver vi skapa långsiktiga och varaktiga lösningar för ett mer hållbart och inkluderande arbetsliv för alla oavsett etnicitet, funktionalitet och kön. Lösningar som har betydelse för att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som presumtiva medarbetare.

Sex utgångspunkter för att bredda rekryteringen och använda kompetensen rätt

  1. Utgå från lokala förutsättningar och behov
  2. Samverka med de fackliga organisationerna
  3. Utgå från uppdraget – dem vi är till för
  4. Möjliggör för kvalificerad personal att få mer tid att utföra sitt kärnuppdrag
  5. Nyttja befintliga kollektivavtal för att skapa långsiktighet och hållbarhet
  6. Utgå från etablerade aktörer, deras roller och mandat, som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Läs vidare

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot