Publicerad: 8 februari 2017

Utredning om nyanlända elevers utbildning

Utredaren Ebba Östlin har från regeringen, i form av ett tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning, fått i uppdrag att utreda hur kunskap och kompetens hos både asylsökande och nyanlända invandrare som omfattas av etableringsuppdraget snabbt kan tas till vara i skolan.

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 14 mars 2016.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning för nyanlända (U 2015:12)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot