Publicerad: 4 maj 2017

Kompetensen hos personer med funktionsnedsättning

SKL tycker att det är viktigt att tillvarata kompetensen hos och öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att alla, oavsett funktionssätt, ska kunna bidra med sin kompetens i välfärden.

Det handlar om kvalitet i välfärden och ett hållbart arbetsliv för alla.

SKL:s utgångspunkter för att tillvarata kompetensen för personer med funktionsnedsättning:

  • Breddad rekrytering är en lösning för den framtida personalförsörjningen
  • Ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning
  • Fler vägar behövs in i välfärdsjobben
  • Nyttja befintliga kollektivavtal för att skapa långsiktighet och hållbarhet
  • Målsättningen är reguljära jobb 
  • Inkluderande arbetsplatser är välmående arbetsplatser
  • Nätverk med sex kommuner.

Rekryteringspotential

Personer med funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga har en klart lägre sysselsättningsgrad än för den övriga befolkningen, 54 procent att jämföra med 78 procent. Arbetslösheten är högre för personer med nedsatt arbetsförmåga, 13 procent att jämföra med 8 procent bland befolkningen totalt. Dessa förhållanden gäller även i ett internationellt perspektiv. Här finns en rekryteringspotential!

Källa: Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015 SCB

Rättvisa bedömningar

I anställningssituationen är kompetens och kvalifikationer för det aktuella arbetet i fokus. Det handlar om att se kompetensen före eventuell funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning får inte stå i vägen för en rättvis bedömning av den sökandes kvalifikationer.

Fler vägar in i välfärdsjobben

Med olika typer av nya tjänster, som till exempelt assistenttjänster eller vårdadministrativ service, får vi fler jobb och därmed fler möjligheter att matcha arbetssökandes kompetens. Det handlar om anpassade kompetenskrav och att nyttja möjligheterna i befintliga kollektivavtal.

Nätverk

SKL har initierat ett nätverk av sex kommuner för att utbyta erfarenheter och idéer för att åstadkomma riktiga jobb för personer med funktionsnedsättning. Daniel Castillo, Södertörns högskola, följer utvecklingsarbetet i syfte att identifiera och belysa de förutsättningar, möjligheter och hinder som möter kommunerna i utvecklingsarbetet. I nätverket ingår sex kommuner, Örebro, Skövde, Karlskoga, Göteborg, Stockholm och Eskilstuna.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot