Publicerad: 6 mars 2018

Hälso och sjukvård, personal- och kompetensförsörjning

En stor del av framtidsjobben finns inom hälso- och sjukvården. Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre och behoven av välfärd ökar uppnår många medarbetare pensionsålder. Utsikterna att få jobb är särskilt goda för yrkesgrupper som exempelvis läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och vårdadministratörer.

Rekryteringsbehoven kommer också att påverkas av andra faktorer än demografiska förändringar. Teknikutveckling, nya behandlingsmetoder och olika sätt att organisera vården kommer också att ha stor betydelse. 

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot