Publicerad: 4 juli 2019

Fråga och svar

Hur kan vi ta del av medlen?

Regioner

Till regionerna utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2019. Rätten till bidraget förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som bedöms inte ha utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.

Kommuner

SKL ansvarar för att fördela samtliga stimulansmedel i denna överenskommelse som rör kommunerna. Medlen rekvireras från SKL till de regionala samverkans- och stödsstrukturerna (RSS) som finns i varje län och som har till uppgift att stödja samverkan i frågor som rör hälso- och sjukvård och socialtjänst mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Kommunernas socialtjänst ska ha stor påverkansmöjlighet på hur de används.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot