Publicerad: 4 juli 2019

Fråga och svar

Vad är speciellt med medlen till specialistsjuksköterskeutbildningarna?

För 2019 har 400 miljoner kronor avsätts till Regionerna för att erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning.

Medlen ska stimulera till specialistutbildning för sjuksköterskor inom områden där de nationella behoven är stora som t.ex. inom psykiatri, vård av äldre, operation eller inom prioriterade områden utifrån verksamhetens behov. Vidare ska medlen användas för att möjliggöra för medarbetare att kunna kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner, som delvis eller full lön under studierna och vid behov bidrag till resor.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot