Publicerad: 17 januari 2019

Heltidsarbete som norm

Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i kommunerna och regionerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att ännu fler arbetsgivare arbetar aktivt med heltidsfrågan.

Att heltid blir norm i välfärden är en framtidsfråga. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. Om fler medarbetare i välfärden skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven kunna minska och leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet.

Heltidsresan

SKL och Kommunal arbetar gemensamt i ett femårigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas för Heltidsresan. På projektets webbplats finns information, presentationer, verktyg och statistik för att underlätta resan från deltid till heltid.

Heltidsresan

Filmer om heltidsresan

Reportage om heltidsresan

Skolan, vården och omsorgen skriker efter personal samtidigt som majoriteten i den kvinnodominerade sektorn jobbar deltid. Filmen ger en snabb orientering om varför heltid som norm behövs och vad som är viktigt att tänka på för att förändringen ska falla väl ut.

Att införa heltid med framgång

Föreläsning av Myrna Palmgren, doktor i optimeringslära.

Processverktyget Pilen

När vi ska skapa heltid som norm i välfärden behövs allas goda tankar. Filmen går igenom allt du behöver veta för att jobba med processverktyget Pilen.

Övning i att organisera och bemanna

Att gå från deltid till heltid kan innebära att det under vissa tider finns mer personal än det finns arbetsuppgifter, och tvärt om. Med övningen Organisera och bemanna får vi överblick över den dagliga verksamheten och undersöker vad vi kan förändra för att få en bra balans mellan arbetsuppgifter och bemanning. Filmen går igenom allt du behöver veta för att genomföra övningen.

Material

Här hittar du material för att genomföra de två gruppövningarna Pilen samt Organisera och bemanna.

Två gruppövningar att genomföra på APT (Powerpoint)

Instruktioner till dig som är handledare vid gruppövningar (PDF, nytt fönster)

Projektgrupp

Har du frågor, synpunkter, erfarenheter eller idéer som rör Heltidsresan? Kontakta våra samordnare på heltid@skl.se eller heltid@kommunal.se.

Aktuellt

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lars-Ove Brander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot