Publicerad: 27 april 2018

Heltidsarbete som norm

Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i kommunerna och landstingen jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att ännu fler arbetsgivare arbetar aktivt med heltidsfrågan.

Att heltid blir norm i välfärden är en framtidsfråga. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. Om fler medarbetare i välfärden skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven kunna minska och leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet.

Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal arbetar gemensamt i ett femårigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm. Projektet kallas för Heltidsresan och på projektets webbplats finns information, presentationer, verktyg och statistik för att underlätta resan från deltid till heltid.

Heltidsresan

Projektgrupp

Har du frågor, synpunkter, erfarenheter eller idéer som rör Heltidsresan? Kontakta våra samordnare på heltid@skl.se eller heltid@kommunal.se.

Konferens om heltid

Under våren anordnar SKL tillsammans med Kommunal en konferens på temat organisation och bemanning. Konferensen genomförs vid fem tillfällen och har som syfte att inspirera lokala parter att påbörja eller fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

  • 21 mars - Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens (Stockholm)
  • 11 april - Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens (Malmö)
  • 25 april - Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens (Göteborg)
  • 26 april - Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens (Stockholm)
  • 24 maj - Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens (Göteborg)

Aktuellt

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot