Publicerad: 8 december 2017

Framgångsfaktorer i heltidsfrågan

SKL har - delvis tillsammans med Kommunal - följt ett antal kommuner som arbetat med heltidsfrågan. Vi har konstaterat att det inte finns någon universallösning. Det finns dock flera framgångsfaktorer:

  • Utgå från lokala förutsättningar. Lösningarna kan skilja sig mellan stora och små arbetsgivare, mellan glesbygdskommuner med långa avstånd mellan brukare och arbetsgivare i tättbebyggda områden.
  • Det behövs ett tydlig politiskt beslut. Vad ska uppnås och när? För att lyckas krävs att heltidsfrågan prioriteras högre än andra frågor som också är angelägna.
  • Ha en realistisk tidplan. Att fler medarbetare ska börja jobba heltid är ett stort förändringsarbete som påverkar många människor. Det arbetet tar tid.
  • Gör förändringen begriplig. Heltidsfrågan påverkar alla anställda, även de som redan har en heltidstjänst. Det kan betyda nya arbetstider för många medarbetare, med till exempel fler arbetspass på kvällar och helger och att man kanske måste dela sin arbetstid mellan flera arbetsplatser.
  • Uppmuntra fler att jobba mer. I kommunerna uppger tre av fyra som jobbar deltid att de inte vill eller kan arbeta mer. Det är viktigt föra en dialog om orsakerna till att en medarbetare väljer deltid. Är det arbetsrelaterat? Vad kan arbetsgivaren i så fall göra för att underlätta för en medarbetare att gå upp i tid?

Informationsansvarig

  • Lars-Ove Brander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot