Publicerad: 4 juli 2019

Hälso- och sjukvård

Utbildningsmaterial för läkemedelsberäkning

Lunds universitet har på uppdrag av SKL och Vårdförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial i läkemedelsberäkning för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Det vänder sig även till utlandsutbildade inom samma yrken inför deras kunskapsprov. Utbildningen är webbaserad och kostnadsfri.

Läkemedelsberäkning Lunds universitet

TAK – utbildningsplattform för tandläkare

TAK - tandläkarnas kunskapsplattform är en digital utbildning för utlandsutbildade tandläkare. Den är framtagen av Sveriges Tandläkarförbund på uppdrag av SKL. TAK består i dagsläget av texter, videoföreläsningar och självtester inom Cariologi och Tandvårdens organisation.

Ytterligare fyra moduler (Paradotologi, Pedodonti, Radiologi, Farmakologi) släpps under hösten 2019. Utbildningen är webbaserad och kostnadsfri. 

TAK - Tandläkarnas kunskapsplattform

Webbaserad introduktionsutbildning

Karolinska institutet har på uppdrag av SKL tagit fram en webbaserad introduktion till svensk hälso-och sjukvård. Webbutbildningen är kostnadsfri och tar cirka fem veckor på kvartsfart.

Introduktion till svensk hälso-och sjukvård

Intervjustudie nyanlända sjuksköterskor

Elisabeth Ohlson från VGR (Västra Götalandsregionen) utförde på uppdrag av SKL, djupintervjuer med sjuksköterskor som hade utbildning från länder utanför EU/EES. Intervjuerna gjordes under våren 2018.

Intervjustudie utlandsutbildade sjuksköterskor 2018

Sysselsättning hos sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker

På uppdrag av projektet Vägar till jobb tog Statistiska centralbyrån 2018 fram uppgifter om sysselsättningen hos utlandsutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

SCB rapport om sysselsättningen hos sjuksköterskor, barnmorskor och bma (PDF, nytt fönster)

Hälso-och sjukvårdens utbildningsuppdrag

En rapport från region Jönköping från 2015, uppdaterad 2017.

Hälso-och sjukvårdens utbildningsuppdrag (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot