Publicerad: 19 oktober 2017

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn mellan 2013 och 2022. Det är en utmaning som kräver nytänkande och väl genomtänkta arbetssätt. Här presenterar vi nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen i välfärdssektorn.

Det handlar inte om att välja en av strategierna, utan du som arbetsgivare behöver använda en palett av åtgärder och förhållningssätt för att påverka rekryteringsbehoven och utveckla kommuner och landsting till ännu mer attraktiva arbetsplatser. Personal- och kompetensförsörjningsarbete är ett ständigt pågående arbete där aktiviterna behöver analyseras och utvärderas löpande. Har målen rätt effekt?

Strategierna är hämtade ur rapporten Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden - Hur möter vi rekryteringsutmaningen?

Bild på nio strategier för att möta rekryteringsbehoven

Använd kompetensen rätt

Vem ska göra vad, och på vilket sätt? Det gäller att ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen.

Bredda rekryteringen

Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många verksamheter är könsfördelningen ojämn och mångfalden kan öka. Till exempel kan nyanländas kompetens tas tillvara bättre.

Låt fler jobba mer

Det är viktigt att de som vill ska kunna jobba heltid – och att de som frivilligt jobbar deltid uppmuntras att gå upp i tid.

Förläng arbetslivet

Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år.

Visa karriärmöjligheterna

En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

Skapa engagemang

Ju större engagemang och inflytande, desto större chans att medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats.

Utnyttja tekniken

En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet.

Marknadsför jobben

Tala väl om verksamheten och ge människor chansen att prova på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till välfärdsjobben.

Underlätta lönekarriär

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot