Publicerad: 8 december 2017

Kompetenta medarbetare skapar världens bästa förskola

Det finns all anledning att vara stolt över förskolan, en viktig del av vårt välfärdssamhälle som lägger grunden för barnens livslånga lärande. Undersökningar visar att 9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan.

Förskollärare har möte utomhus.

Nio av tio föräldrar är nöjda med förskolan, och det tror vi har att göra med den höga andelen av kompetent personal som utmärker den svenska förskolan. 49 procent av alla årsarbetare i den kommunala förskolan har en pedagogisk högskoleutbildning. 22 procent har en gymnasieutbildning för arbete med barn. Ytterligare åtta procent av årsarbetarna har viss pedagogisk utbildning.

Attraktiv arbetsplats

Förskolan är en arbetsplats med goda framtidsutsikter. Förskolepersonal är eftertraktad och med rätt kompetens erbjuds jobb i hela landet. För att kunna locka kompetenta och lämpliga medarbetare behöver förskolan vara en attraktiv och meningsfull arbetsplats.

En aspekt av förskolans attraktionskraft är möjligheten till karriärutveckling för både förskollärare och barnskötare. Här måste arbetet utvecklas med individuell och differentierad lönesättning. Det handlar om att skickliga medarbetare ska få bättre lön.

Många sökande till förskollärarutbildningen

Sedan den nya förskollärarutbildningen startade 2011 är söktrycket högt. En förklaring kan vara att utvecklingen av förskollärares löner svarar mot bredden av yrkets innehåll och det ökade ansvaret. En förskollärares medellön är drygt 27 000 kronor men kan i vissa fall ligga högre. Idag kan en nyutexaminerad förskollärare i Stockholm och Göteborg få en lön på omkring 30 000 kronor i månaden.

När vi bad ungdomsbarometern fråga unga om vilken ingångslön olika yrken har underskattade de alla läraryrken, inklusive förskollärare, samtidigt som de överskattade lönen i andra sektorer. Även om lön bara är en av flera komponenter som människor utgår ifrån vid yrkesval behöver gamla föreställningar om lönernas nivåer utmanas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elsa Mattsson
    Handläggare
  • Christin Granberg-Norberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot