Publicerad: 8 december 2017

Rekrytera fler till förskolan

Både förskollärare och annan personal behöver rekryteras till förskolan för att bibehålla och fortsätta utveckla förskolans verksamhet. Flera utmaningar ligger bakom kompetensförsörjningsbehoven i förskolan.

Barn står på burkar på en förskola.

Aldrig tidigare har så många barn gått i förskola. I dag går cirka 84 procent av alla barn mellan 1 och 5 år i förskolan, som har blivit en egen skolform. Samtidigt har vi fler nyanlända, ökade vistelsetider, stora pensionsavgångar och riktmärken för barngruppernas storlek. Dessutom kommer antalet barn att öka stort fram till 2021.

Vart tar killarna vägen?

Idag arbetar omkring sex procent män i förskolan. Samtidigt vet vi att ungefär lika många killar som tjejer i åldern 15-24 år kan tänka sig att jobba i förskolan. Någonstans på vägen försvinner alltså en stor rekryteringsbas.

Lokala förutsättningar – samma mål

De lokala rekryteringsutmaningarna kan se olika ut. Kommunernas geografiska läge kan påverka vem som finns att anställa och verksamheternas arbetssätt och bemanning kan skilja sig åt. Något som är gemensamt för landets förskolor är dock den låga andelen män.

För att kunna möta dagens och morgondagens behov av kompetent personal är det därför nödvändigt att se möjliga medarbetare i hela befolkningen, bland både män och kvinnor.

Informationsansvarig

  • Elsa Mattsson
    Handläggare
  • Christin Granberg-Norberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot