Publicerad: 2 oktober 2018

Fler vägar in - breddad rekrytering

Rekryteringen till välfärdsjobben kan stärkas genom att vi tillvaratar kompetensen hos personer med funktionsnedsättning.

Logotyp för Europeiska socialfonden

SKL driver ett utvecklingsarbete via Europeiska socialfonden tillsammans med åtta kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet. De åtta kommunerna är Örebro, Gävle, Skövde, Karlskoga, Stockholm, Falkenberg, Borås och Hudiksvall.

Syftet med vårt gemensamma arbete är att utforska och utvärdera möjligheterna att lösa delar av kompetensförsörjningsbehoven i välfärden genom att bättre ta tillvara kompetensen hos personer som idag finns utanför arbetsmarknaden. Arbetet sker i nära samverkan med våra kollektivavtalsslutande parter.

Anställa personer med olika funktionssätt

Kommuner, landsting och regioner ska erbjuda välfärd till alla. Därför behöver vi medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter för att kunna erbjuda bästa insats för medborgarna. Att anställa personer med olika erfarenheter, bakgrund och funktionssätt är en fråga om demokrati och trovärdighet.

I detta projekt fokuserar vi på möjligheterna att anställa och behålla personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan i välfärdsjobben. Detta gör vi genom att

 • Tillsammans med arbetsplatser, chefer och medarbetare ta fram kompletterande tjänster som avlastar nuvarande medarbetare
 • Matcha dessa tjänster mot personer som idag finns utanför arbetsmarknaden
 • Testa och utvärdera sätt att arbeta med arbetsplatsnära stöd till individer, chefer och medarbetare.

Vad vill vi åstadkomma?

Genom kompletterande tjänster i välfärden, får ordinarie medarbetare mer tid att utföra sitt kärnuppdrag samtidigt som vi kan skapa arbetstillfällen för fler. Genom projektet hoppas vi

 • Ge bättre möjligheter att tillvarata medarbetares kärnkompetens
 • Skapa förutsättningar att matcha välfärdens tjänster till dem som står utanför
 • Ta fram system för att se och tillvarata kompetensen hos personer med funktionsnedsättning i våra verksamheter
 • Påverka attityder och värderingar
 • Bidra till hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser.

Målgrupper

 • Personer med psykiska funktionssätt som medför långvarig/kronisk intellektuell och/eller kognitiv påverkan
 • Unga personer som på grund av sitt funktionssätt har liten eller ingen arbetslivserfarenhet.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Madelene Wennberg
  Projektledare
 • Christin Granberg-Norberg
  Utredare
 • Åsa Karlsson
  UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot