Publicerad: 15 januari 2019

Dela upp arbetet – nya tjänster

När nya yrken skapas kan andra kompetenser efterfrågas för att utföra dessa arbetsuppgifter. På så sätt avlastas nuvarande personal, samtidigt som människor som står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att bidra med sin kompetens.

Välfärdssektorn har generellt höga krav på utbildning. Men på grund av arbetskraftsbristen lyckas vi inte alltid bemanna våra verksamheter med utbildad personal i den utsträckning som vi önskar.

Arbetsgivare behöver börja rekrytera från grupper som de i dagsläget inte lyckas attrahera. Genom att se över vem som gör vad, och fördela arbetsuppgifter och roller på ett nytt sätt mellan olika yrkesgrupper, finns också möjligheter att skapa nya yrken.

Det går att förändra organisationen i alla verksamheter och skapa efterfrågan av nya kompetenser. Några exempel:

  • I skolan efterfrågas elevkoordinator och lärarassistenter som avlastar lärare
  • Inom individ- och familjeomsorg rekryteras fler administratörer som avlastar socialsekreterare
  • Inom hälso- och sjukvård kan vi bygga upp vårdnära service
  • Inom äldreomsorg efterfrågas serviceassistenter som avlastar vårdpersonal.

Informationsansvarig

  • Madelene Wennberg
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot