Publicerad: 18 februari 2019

Marknadsför jobben

Var synlig, tala väl om verksamheten och ge människor chansen att prova på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till välfärdsjobben.

Marknadsför jobben

Kommuner och regioner behöver på olika sätt sprida information om alla jobbmöjligheter som finns inom sektorn, visa upp sig som arbetsgivare och berätta om vad jobben och utbildningarna innebär.

Visa goda förebilder

Sprid goda förebilder och bra exempel. Tala om att välfärdsjobben är jobb som gör skillnad och lyft fram de egna medarbetarna.

Erbjud sommarjobb och praktik

Informera om jobben redan i skolan för elever och studie- och yrkesvägledare. Sommarjobb, feriejobb, praktik och traineeplatser ger fler unga chansen att prova på jobben. Med en positiv erfarenhet och uppföljning kommer fler unga att återvända.

Berätta om jobben

Kommunicera via kanaler och arenor där målgrupperna finns. Besök universitet, högskolor och delta gärna på arbetsmarknadsdagar och andra mötesplatser.

Informationsansvarig

  • Lotta Christofferson
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot