Publicerad: 2 oktober 2018

Underlätta lönekarriär

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas.

Arbetsgivarna behöver fortsätta att utveckla lönesättningsmodellen för att konkurrera om arbetskraften. I många fall behöver lönespridningen öka. Lönefrågan kräver särskild uppmärksamhet när konkurrensen om arbetskraften är hård.

Ha lokal lönebildning och individuell lönesättning

Verksamhetens prioriteringar och enskilda medarbetares insatser ska ge genomslag i lönesättningen.

Var tydlig i lönesättningen

I väl utvecklade samtal mellan chef och medarbetare blir det tydligt hur enskilda medarbetare bidrar till verksamhetens resultat. Detta ska synas i lönesättningen. Lönekriterierna ska vara tydliga, och individuella löner behöver sättas utifrån prestation, ansvar och jobbets svårighetsgrad.

Skapa ökad lönespridning

För att stimulera till verksamhetsutveckling, engagemang och ökad måluppfyllelse behöver möjligheterna till såväl utveckling i arbetsuppgifter som i lön bli ännu bättre.

Informationsansvarig

  • Lena Schaller
    FörhandlareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot