Publicerad: 10 oktober 2019

Förskolans kompetensförsörjning

SKL stödjer kommunernas arbete med att säkra kompetensförsörjningen till förskolan både på kort och lång sikt.

En del handlar om att stärka barnskötaryrkets attraktivitet. Arbetet sker i nära samverkan med huvudmännen för förskolan, som är ansvariga både för förskolans verksamhet och rekrytering.

En annan del handlar om att påverka nationella beslutsfattare, som ansvarar för bland annat förskollärarutbildningen, lärarlegitimationer och förskolans styrdokument.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot