Publicerad: 3 maj 2018

Förskolans kompetensförsörjning

SKL har inlett ett arbete för att stärka kommunerna i deras arbete med att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan både på kort och lång sikt. En del handlar om att stärka barnskötaryrkets attraktivitet. Arbetet sker i nära samverkan med huvudmännen för förskolan, som är ansvariga både för förskolans verksamhet och rekrytering.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot