Publicerad: 24 juni 2019

Fritidshem

SKL arbetar för att ge kommunerna fler verktyg för att säkra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen. Det sker som ett led för att utveckla fritidshemmens kvalitet och måluppfyllelse.

SKL avser att sprida lärande exempel och lokala strategier för hur de olika yrkesrollerna i fritidshemmen kan användas klokt, hur man kan öka personaltätheten, höja utbildningsnivån samt stärka kompetensen hos olika kategorier av medarbetare.

Fritidshemmets kompetensförsörjning

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot