Publicerad: 1 november 2018

​Karriärtjänster för lärare

Den 1 juli 2013 trädde regeringens reform om karriärtjänster och statsbidrag för lärare i kraft. SKL föreslår ett enhetligt system med tre spår för lärares karriärtjänster; ledarskap, förestelärare och lektor.

Den svenska skolan har historiskt sett inte använt begreppet karriärtjänst. Olika benämningar och särskilda uppdrag har funnits för lärare. Kommuner har sedan länge tagit lokala initiativ när det gäller att inrätta olika karriärtjänster. I dag finns cirka 12 000 förstelärare och lektorer i Sverige. Det finns ett särskilt statsbidrag som kommuner kan söka för delar av lönen för ett visst antal förstelärare och lektorer.

Stödmaterial

SKL har tagit fram ett stödmaterial till kommunerna. Förhoppningen är att det ska vara ett stöd för huvudmannen att avgöra i vilken utsträckning karriärtjänster ska inrättas, vilka lärare som uppfyller de kvalifikationer som krävs och vad innehållet i karriärtjänsterna ska vara.

Ett samlat karriärsystem för lärare (PDF, nytt fönster)

Statsbidrag

Kommuner kan ansöka hos Skolverket om statsbidrag för förstelärare och lektorer.

Bidrag för karriärtjänster, Skolverket

Exempel från kommuner

Ta gärna del av några exempel på kommuner som inrättat och organiserat karriärtjänster.

Förstelärare inom Borgholms kommun (PDF, nytt fönster)

Förstelärare i Sollentuna kommun (PDF, nytt fönster)

Förstelärare i Nässjö kommun (PDF, nytt fönster)

Remissyttrande från SKL

SKL:s svar på remissen avseende karriärtjänster: Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (PDF, nytt fönster)

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot