Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vem kan bli studentmedarbetare?

  • Alla som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning inom de arbetsområden som faller inom ramen för avtalsslutande arbetstagarorganisationer (till exempel jurister, ekonomer, civilingenjörer, samhällsvetare, systemvetare och
    kommunikationsvetare).
  • För att båda parter ska få så stor behållning som möjligt av utbytet är det viktigt att fundera på och ta ställning till hur långt fram i sin utbildning som studentmedarbetaren ska ha kommit.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot