Publicerad: 8 december 2017

Bättre samordning mellan utbildning och arbetsmarknadspolitik

Staten måste ta större ansvar för att utbildningar och arbetsmarknadspolitik samverkar så att förutsättningarna är tydliga och förutsägbara. När det ska tas fram nya förslag inom arbetsmarknadspolitiken måste företrädare för arbetsgivarna vara med i ett tidigt skede så att förslagen utformas utifrån arbetsgivarnas behov och förutsättningar. De lokala arbetsgivarna måste få bättre möjligheter att navigera i systemet med arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Framgångsfaktorer där staten kan göra skillnad:

 • Ökad dialog med arbetsmarknadens parter
 • Omfördela resurser till vuxenutbildningen
 • Se över hur utbildningsträngseln kan minskas
 • Öka resurser för handledning
 • Gemensam syn på kompetens

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Bodil Umegård
  Utredare
 • Katarina Storm Åsell
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot