Publicerad: 8 december 2017

Fler utbildningsplatser på fler ställen

För att klara kompetensförsörjningen till välfärdssektorn måste det finnas tillräckligt med platser på utbildningar till välfärdens yrken. Utbildningarna ska bedrivas på rätt ställen i landet och motsvara arbetslivets behov av konkret kompetens.

Framgångsfaktorer på högskolenivå där staten kan göra skillnad

 • Fler platser och bättre styrning
 • Ta hänsyn till regionala skillnader
 • Samverka mer med arbetslivet

Framgångsfaktorer på högskolenivå där staten kan göra skillnad

 • Fler platser behövs inom yrkeshögskolan
 • Långa beviljandeperioder
 • Gör yrkeshögskolan flexiblare

Framgångsfaktorer på gymnasienivå där staten kan göra skillnad

 • Staten behöver utöka resurserna till vuxenutbildningen
 • Enklare att få högskolebehörighet
 • Enklare att komplettera befintlig gymnasieutbildning

Allmänna framgångsfaktorer där staten kan göra skillnad

Förbättra statistiken

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Bodil Umegård
  Utredare
 • Katarina Storm Åsell
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot