Publicerad: 8 december 2017

Fler utbildningsplatser på fler ställen

För att klara kompetensförsörjningen till välfärdssektorn måste det finnas tillräckligt med platser på utbildningar till välfärdens yrken. Utbildningarna ska bedrivas på rätt ställen i landet och motsvara arbetslivets behov av konkret kompetens.

Framgångsfaktorer på högskolenivå där staten kan göra skillnad

  • Fler platser och bättre styrning
  • Ta hänsyn till regionala skillnader
  • Samverka mer med arbetslivet

Framgångsfaktorer på högskolenivå där staten kan göra skillnad

  • Fler platser behövs inom yrkeshögskolan
  • Långa beviljandeperioder
  • Gör yrkeshögskolan flexiblare

Framgångsfaktorer på gymnasienivå där staten kan göra skillnad

  • Staten behöver utöka resurserna till vuxenutbildningen
  • Enklare att få högskolebehörighet
  • Enklare att komplettera befintlig gymnasieutbildning

Allmänna framgångsfaktorer där staten kan göra skillnad

Förbättra statistiken

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot