Publicerad: 8 december 2017

Ta tillvara nyanländas kompetens

Nyanlända ska snabbt få validera sina kunskaper och ges förutsättningar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Deras kompetens och motivation ska kartläggas direkt vid ankomst och färdigheter ska kunna kompletteras. Processerna för att slussa in kvalificerad personal till olika yrken behöver förbättras på olika sätt.

Framgångsfaktorer där staten kan göra skillnad:

 • Individualisera etableringstiden efter den nyanländas behov
 • Möjliggör ett nationellt sammanhängande system för validering
 • Skapa ett etableringsspår för kortutbildade nyanlända 18–29 år
 • Följ upp hur tillfälliga uppehållstillstånd påverkar etablering på arbetsmarknaden
 • Bryt könssegregeringen inom gruppen nyanlända

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Bodil Umegård
  Utredare
 • Katarina Storm Åsell
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot