Publicerad: 2 oktober 2018

Snabbspår för lärare och förskollärare

Syftet med snabbspåret är att skapa goda förutsättningar för att fler av de som i dag kommer till Sverige med en lärarbakgrund, och som har potential att få ut sin legitimation, får sin legitimation.

Genom att tidigare än i dag identifiera och validera den utländska utbildningen kan man direkt när man kommer in i etableringen påbörja sin kompletteringsutbildning (på arabiska) och sen eventuellt fullfölja den inom ordinarie ULV (Utländska lärares vidareutbildning). Deltagarna gör detta i kombination med att man lär svenska och har praktik där man får komma ut på en skola. Yrkessvenska bidrar ytterligare till att öka progressionen på att tillägna sig språkkunskaper på ett effektivt sätt. Sammantaget kommer detta att korta tiden till lärarlegitimation.

En bedömning av rekryteringsbehoven inom skola och förskola visar att det skulle behövas ungefär 150 000 nya medarbetare fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning. Särskilt behöver vi lärare i matematik, naturvetenskap och teknik. Rekryteringsbehovet kommer dock att påverkas av förändringar i demografin, vilket i praktiken betyder att vi kommer behöva ytterligare lärare som en följd av den invandring vi ser nu.

Skolan har behov av de nyanländas kompetens men kommunerna ser också ett ansvar för att underlätta för personer som kommer till Sverige med utbildning och yrkeserfarenhet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Trepartssamtalen kring snabbspår är en del av detta. Förhoppningsvis vill det bidra till att det blir enklare i framtiden att komma från ett annat land och börja arbete i Sverige.

Enligt Arbetsförmedlingen fanns det i slutet av november 2015 cirka 53 000 personer inom etableringsuppdraget, varav cirka 1 900 nyanlända lärare. Exempelvis fanns det cirka 500 gymnasielärare, 1 000 grundskollärare och 250 förskollärare. Också bland de 162 000 personer som sökte asyl i Sverige under 2015 finns det lärare. Skolan behöver fler legitimerade lärare och där finns en stor potential i de nyanlända lärare. Det finns också ett stort behov av dessa lärares språkkompetens för att skolan ska klara av sina uppdrag gentemot de nyanlända eleverna. Det gäller att använda kompetensen på rätt sätt.

Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare är en viktig del i arbetet med att hitta goda lösningar för det framtida kompetensförsörjningsbehovet i skolan, men också för att underlätta för de individer som snabbt vill in och arbeta i svenska skolan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Elsa Mattsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot