Publicerad: 8 december 2017

Nyanlända med examen i socialt arbete

Snabbspåret för socionomer riktar sig till nyanlända akademiker med examen inom ämnet socialt arbete. Det är i dag svårt att hitta lämplig kompetens inom många av de yrken som socionomer kan arbeta inom i Sverige. Mot bakgrund av rådande situation ser parterna ett stort behov av att införa ett snabbspår för nyanlända med utländsk utbildning inom socialt arbete i syfte att ta tillvara utländska akademikers kompetens och matcha dem mot arbetsgivare som är i behov av personal.

Snabbspåret består av en kombination av praktik, yrkessvenska och kompletteringsutbildning vid lärosäte som i dag anordnar socionomutbildning i syfte att komplettera utländsk utbildning inom socialt arbete eller närliggande ämne till kunskaper motsvarande en svensk examen inom socialt arbete.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot