Publicerad: 2 oktober 2018

Nyanlända med examen i socialt arbete

Snabbspåret för socionomer riktar sig till nyanlända akademiker med examen inom ämnet socialt arbete. Det är i dag svårt att hitta lämplig kompetens inom många av de yrken som socionomer kan arbeta inom i Sverige. Mot bakgrund av rådande situation ser parterna ett stort behov av att införa ett snabbspår för nyanlända med utländsk utbildning inom socialt arbete i syfte att ta tillvara utländska akademikers kompetens och matcha dem mot arbetsgivare som är i behov av personal.

Snabbspåret består av en kombination av praktik, yrkessvenska och kompletteringsutbildning vid lärosäte som i dag anordnar socionomutbildning i syfte att komplettera utländsk utbildning inom socialt arbete eller närliggande ämne till kunskaper motsvarande en svensk examen inom socialt arbete.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Elsa Mattsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot