Publicerad: 3 maj 2018

Vägen till jobben

Välfärden har stora kompetensförsörjningsbehov, samtidigt som det finns många människor som flytt till Sverige med utbildning och erfarenhet. Det är dock ofta svårt att hitta vägen fram till att kunna jobba i linje med sin kompetens, inte minst för dem som behöver en svensk legitimation för att kunna utöva sitt yrke.

Den kommande webbplatsen Vägen till jobben syftar till att informera och underlätta för att nyanlända med utbildning och erfarenhet som behövs i välfärden att komma i arbete inom vård, skola och omsorg. Målgrupperna för insatsen är arbetsgivare, handledare och nyanlända.

Vägen till jobben är en partsgemensam kommunikationssatsning mellan:

  • SKL
  • AkademikerAlliansen
  • Akademikerförbundet SSR
  • Fysioterapeuterna
  • Kommunal
  • Lärarförbundet
  • Lärarnas Riksförbund
  • Sveriges läkarförbund
  • Vision
  • Vårdförbundet.

Webbplatsen planeras att lanseras hösten 2018. Arbetet finansieras med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot