Publicerad: 2 oktober 2018

Vägen till jobben

Välfärden har stora kompetensförsörjningsbehov, samtidigt som det finns många människor med utbildning och erfarenhet som flytt till Sverige. SKL har tillsammans med nio fackliga organisationer tagit fram webbplatsen Vägen till jobben – från nyanländ till nyanställd inom vård, skola och omsorg.

Vägen till jobben

Vägen till jobben kommer ur ett behov av korrekt och åtkomlig information, som är tillgänglig för alla. Det är ofta svårt att hitta vägen fram till att kunna jobba i linje med sin kompetens.

SKL och de fackliga organsiationerna vill informera och vägleda sina medlemmar, arbetsgivare och handledare. Samtidigt finns behov av att stötta och informera de nyanlända som kommer med utbildning och erfarenhet som behövs i välfärden. Vagentilljobben.se är ett sätt att möta dessa behov.

Vägen till jobben är en partsgemensam kommunikationssatsning mellan:

 • SKL
 • AkademikerAlliansen
 • Akademikerförbundet SSR
 • Fysioterapeuterna
 • Kommunal
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Sveriges läkarförbund
 • Vision
 • Vårdförbundet.

Arbetet finansieras med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.

Informationsansvarig

 • Anders Barane
  Utredare
 • Elsa Mattsson
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot