Publicerad: 2 oktober 2018

Snabbspår för hälso- och sjukvården

Målet med ett snabbspår för legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården är att vägen till arbetsmarknaden och legitimation för nyanlända inom de reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena ska vara förutsägbar, rättssäker och så kort som möjligt. Detta ska ske med fortsatt höga patientsäkerhetskrav.

De insatser som ingår i snabbspåret är utformade med utgångspunkten att valideringsprocessen ska fungera väl oavsett orsak till varför man migrerat till Sverige. Kompetensbehoven inom hälso- och sjukvården samt den nyanländas behov av att få sin kompetens validerad är det som står i fokus.

Vägen till svensk legitimation är idag lång. Några av utmaningarna är att få en bra yrkesanpassad språkundervisning, att kunna förbereda sig inför Socialstyrelsens kunskapsprov och svårigheter att komma in på de kompletterande utbildningarna som lärosätena erbjuder.

Snabbspåret utgår ifrån fyra delar

  • Bättre och tidigare information om Socialstyrelsens valideringsprocess och hur den kan påbörjas.
  • Yrkesanpassad svenskundervisning via Arbetsförmedlingen.
  • Att lärosäten på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller introduktionskurser inför Socialstyrelsens kunskapsprov.
  • Bättre möjligheter att auskultera/praktisera genom handledararvode samt att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna deltar aktivt i processen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Elsa Mattsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot