Publicerad: 16 oktober 2017

Sveriges Viktigaste Jobb

Satsningen Sveriges Viktigaste Jobb kom till för att nyansera bilden av välfärdsjobben och kommunerna och landstingen som arbetsgivare. Här kan du läsa om satsningen och hitta material för att föra ut information, bemöta myter med fakta och skapa intresse för de utmaningar som finns.

Bakom satsningen står SKL. Vi vill stärka sektorns image och bidra till ökad stolthet över alla de viktiga och inspirerande yrken som finns i välfärden. Vi vill att medarbetarna i sektorn ska känna stolthet över att jobba i samhällets tjänst, för medborgarnas bästa. Samtidigt vill vi skapa nyfikenhet och intresse för jobben bland potentiella nya medarbetare, så att de vill söka sig till våra arbetsplatser – vi erbjuder ju Sveriges viktigaste jobb!

Rapporter och verktygslåda för medlemmarna

Satsningen drevs som ett projekt fram till 2017, och lever nu vidare som en kunskaps- och materialbank. Det material och de rapporter som har tagits fram i satsningen är gratis att ladda ner och att använda som stöd i arbetet med att bygga arbetsgivarvarumärken. I rapportserien Sveriges Viktigaste Jobb hittar du prognoser, fakta, statistik och analyser av sektorns utmaningar, och i Sveriges Viktigaste Jobbs verktygslåda har vi samlat verktyg och stöd.

Bakgrund till satsningen

Engagerade medarbetare

Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga medarbetarundersökning, som beskriver hur det står till inom privat, statlig, landstings- och kommunal sektor. Det skiljer inte mycket i medarbetarnöjdhet mellan anställda inom privat och offentlig sektor, men imagen är trots det betydligt sämre i kommuner och landsting.

Utmaningarna

Välfärdssektorn – både kommuner och landsting och privata vårdgivare – kommer att behöva rekrytera tusentals nya medarbetare de närmaste åren. För att kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet måste arbetsgivarna få de mest kompetenta medarbetarna att stanna kvar och de unga duktiga att söka sig till välfärden. Det rör sig om allt från lärare, undersköterskor, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och ingenjörer till dietister, ekonomer, samhällsplanerare och socialsekreterare.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare när 80- och 90-talisterna kommer in på arbetsmarknaden. Den nya generationen har sannolikt andra förväntningar än den som lämnar. Därför ökar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare, att möta de unga på deras arenor och presentera bra information om utbildningar, arbets- och karriärmöjligheter för den framtida arbetskraften.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot