Publicerad: 26 augusti 2019

Attrahera unga till välfärdsjobben

Unga är en viktig målgrupp för kommuner och regioner, både för att klara framtidens kompetensförsörjning och för att utveckla nya smarta arbetssätt. Men vad vet vi om framtidens medarbetare? Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen?

I en studie som SKL tagit fram visar det sig att intresset för välfärdens yrken är stort bland unga, både bland killar och tjejer. Hälften kan tänka sig att jobba inom skolan och fyra av tio kan tänka sig ett jobb inom hälso- och sjukvården.

Studien visar också att sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla. Det stämmer bra överens med vad de unga söker i sitt framtida arbetsliv. De unga förknippar också jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar.

Om studien

Syftet med studien ”Unga om välfärdsjobben” är att ge dig som jobbar i kommun eller region en bild av hur intresserade unga är av välfärdsjobben, hur de ser på sitt framtida arbetsliv och hur de tycker att kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbets­givare. Med studien hoppas vi att ni kan få inspiration och kunskap om ni kan attrahera och rekrytera framtidens medarbetare.

Studien bygger på resultat från en webbenkät till 1152 ungdomar mellan 15 och 24 år. Undersökningen genomfördes under april 2019. I studien görs också jäm­förelser med en tidigare ungdomsundersökning från 2012.

Studien Unga om välfärdsjobben (PDF, nytt fönster)

Ladda ner presentation om studien

Här kan du ladda ner en powerpointpresentation för att kunna presentera studien i din verksamhet eller organisation. Till varje bild finns tillhörande anteckningar med mer utförlig information. Vissa bilder innehåller också diskussionsfrågor som kan användas för att diskutera frågorna i samband med en presentation.

Unga om välfärdsjobben (Powerpoint-presentation)

Webbsändning av seminariet

Studien presenterades av Ungdomsbarometerns VD Ulrik Hoffman på seminariet ”Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?” den 26 augusti 2019. Här kan du se presentationen och den efterföljande panelsamtalet med representanter från kommun, region och studerandeförbund.

Ulrik Hoffman deltar även i SKL:s nya samtalsserie om employer branding i välfärden. I samtalet resonerar Ulrik Hoffman kring hur välfärdens arbetsgivare kan tänka kring generation Z.

Filmade samtal om employer branding

Ladda ner diagram och budskapsbilder från studien

Här kan du ladda ner alla de diagram och illustrationer som finns i studien för att själv kunna använda i sociala medier, i presentationer eller annat. Bilderna är i formatet PNG.

Mapp med diagram och illustrationer (Zip)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot