Publicerad: 8 december 2017

Så får rekryteringsfilmerna användas

Här har vi samlat praktisk och juridisk information om rekryteringsfilmerna.

Varför har vi tagit fram den här filmen?

Filmen har vi tagit fram för att hjälpa välfärdens arbetsgivare att rekrytera nya medarbetare och skapa stolthet hos dem som redan har dessa yrken.

Vem ska se filmen?

Vi tänker oss att många som ska börja studera till undersköterska eller sjuksköterska ska känna att de har gjort rätt val. Sedan hoppas vi även att yngre på gymnasienivå ska vilja välja vårdutbildningar.

Vilken känsla vill vi förmedla?

Filmen är känslomässigt stark för att just visa på vilket sätt undersköterskor och sjuksköterska har några av Sveriges viktigaste yrken. Dessutom är det viktigt att betona professionalismen i yrkena.

Vilka är med i filmen?

Vi har använt oss av statister eftersom det blir så mycket enklare med juridiken. Däremot bad vi att få statister som arbetar som undersköterska så de flesta som är med i filmerna har arbetat eller arbetar inom vård och omsorg.

Var spelade ni in filmerna?

De spelades in på Norrtälje sjukhus Tiohundra.

Vem har gjort filmen?

Stockholmsbaserade byrån Futurniture har arbetat med SKL:s satsning Sveriges Viktigaste Jobb från starten 2011. De har varit projektledare för produktionen och tagit fram själva konceptet i samarbete med kommunikationsavdelningen på SKL. Produktionsbolaget som gjort filmen heter Mexico86.

Så här får du använda filmen

Vem har upphovsrätten för filmen?

Det har produktionsbolaget Mexico86 eftersom de har ”skapat” själva filmen. SKL har förfoganderätt och alla SKL:s medlemmar har nyttjanderätt.

Hur får filmen spridas?

SKL och SKL:s medlemmar får sprida filmen fritt oavsett media men bör vidta rimliga åtgärder för att filmerna inte distribueras av tredje part.

Vad innebär tredje part för SKL:s medlemmar?

Med tredje part menar vi alla som inte är SKL:s medlemmar eller aktörer som SKL haft en dialog med om nyttjandet av filmen. Till exempel skulle tredje part kunna vara Arbetsförmedlingen eller liknande organisation. Observera att SKL och SKL:s medlemmar inte ansvarar för att bevaka nyttjanderätten av tredje part.

Får filmens koncept härmas?

Nej, då handlar det om intrång. Upphovsmannen (Mexico86) har ensamrätt till utförandet och hit räknas inte bara rena kopior utan även översättningar och bearbetningar till andra konstformer.

Kommer SKL att ta fram fler filmer för andra yrkesgrupper?

Just nu finns ingen plan på att SKL ska ta fram fler filmer för andra yrkesgrupper. Ett tips är att kolla in Lärarförbundets nya film om läraryrket som heter #viärlärare.

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot