Publicerad: 13 maj 2019
Bild för att symbolisera steg 5 i workshopen

Fördjupning

Nästa steg handlar om att fördjupa er i den eller de strategier som valts ut som mest prioriterade av deltagarna.

Genomföra övningen

Låt varje grupp välja varsin av de prioriterade strategierna alternativt att ni gemensamt fördelar ut strategier mellan grupperna. Diskutera sedan den valda strategin i smågrupper.

Förslag på diskussionsfrågor

 • Hur arbetar vi idag med ”den valda strategin”?
 • Vilken potential ser vi i den här strategin?
 • Vad kan vi börja med att göra?
 • Vilka förändringar ser vi framöver?

Efter dialogen i smågrupper är det dags att dela med sig av slutsatserna från samtalen i helgrupp så att alla hör hur de andra resonerat.

Förslag på genomförande

 • Låt en ur varje grupp berätta om de tre viktigaste slutsatserna från dialogen i smågrupper.
 • Reflektera kort i storgrupp.
 • Förslag på diskussionsfrågor:
  • Vad kan vi börja med?
  • Vad är mest prioriterat?
 • Se till att någon dokumenterar slutsatserna.

Hänvisning Powerpoint

Under steg 5 används sidorna 29-30.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot